Bytovka K Dálnici 2

V místech růžového domu, který můžete ve skutečnosti vidět trochu vlevo, když se postavíte čelem k hostinci U Šťávů a který na obrázku vidíte níže:

 

hodlá (podle záměru z roku 2009) developerská společnost Picador postavit bytový dům, jehož vizualizaci poskytla v této podobě.

 

Další obrázky naleznete ve fotogalerii. Ale už tento jediný říká vše. Pokud se Vám idea Picadoru zdá, jemně řečeno, nesmyslná, souzní váš názor s názorem naším. Krom naprosté architektonické nevhodnosti nerespektuje tento návrh hustotu osídlení ani dopravní propustnost přilehlých úzkých uliček.

Bytový dům má mít 10 bytových jednotek, nebytový prostor pro 5 zaměstnanců. Má být třípodlažní s podzemní garáží pro 20 aut.

Jak jsme již předeslali, s tímto záměrem panuje mezi místními obyvateli všeobecný nesouhlas. Proto jsme založili občanské sdružení a podnikli a podnikáme řadu kroků se snahou znemožnit stavbu v této podobě.

Naše jednotlivé kroky můžete sledovat v dokumentaci této kauzy.