spolek Staré Bystrc

Hlavním posláním a cílem spolku je ochrana genia loci staré části Bystrce a udržování povědomí o historickém a kulturním kontextu obce.

Spolek sleduje proměny lokality a v případě ohrožení charakteru nebo historické stopy území činí vše pro jejich záchranu.

 

Spolek hájí zájmy obyvatel území ve stabilizované ploše, pro niž je charakteristická zástavba rodinných domů se sedlovou střechou, uváděného ve stanovách jako „stará část Bystrce“.

 

Prostřednictvím svých členů i majetkem spolku shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k historii Bystrce.

 

Chtěli bychom, aby slovo „obec“ zamenalo společenství lidí, kteří společně pečují o území, ve kterém žijí.

 

Spolek byl založen 9. 9. 2009 jako občanské sdružení pod názvem Stará Bystrc - Chaloupky, nátlakem zákonodárců byl transformován podle nového Občanského zákoníku.