Staré Bystrc, z.s.

Hlavním posláním a cílem spolku je ochrana genia loci staré části Bystrce a udržování povědomí o historickém a kulturním kontextu obce.

Spolek sleduje proměny lokality a v případě ohrožení charakteru nebo historické stopy území činí vše pro jejich záchranu.

 

Spolek hájí zájmy obyvatel území ve stabilizované ploše, pro niž je charakteristická zástavba rodinných domů se sedlovou střechou, uváděného ve stanovách jako „stará část Bystrce“.

Nechceme vytvářet skanzen, ale kultivovat cit pro obytný prostor.   

Starou část Bystrce chápeme jako lokalitu s kvalitním bydlením v rodinných domech. Chaloupky jsou pak nahuštěním domků ve stísněných uličkách mimořádným urbanistickým jevem, vyžadujícím od obyvatel komunitní soužití.

 

Prostřednictvím svých členů i majetkem spolku shromažďuje informace, tiskoviny a artefakty, které se vážou k historii Bystrce.

 

Chtěli bychom, aby slovo „obec“ zamenalo společenství lidí, kteří společně pečují o území, ve kterém žijí.

 

Bylo by pěkné, kdyby se nám podařilo vykonávat osvětovou činnost. například výstavami, zábavami, společenskými večery i jinými podniky, sledujícími poslání sdružení.

 

Spolek byl založen 9. 9. 2009 jako občanské sdružení pod názvem Stará Bystrc - Chaloupky, nátlakem zákonodárců byl transformován podle nového Občanského zákoníku.

 

Nový název Staré Bystrc je v původním bystrckém nářečí. O jeho podobě si můžete udělat obrázek v knihách Jakuba Obrovského.